Boven
Algemene voorwaarden

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en eventuele wettelijke verwijderingsbijdragen maar exclusief verzendkosten.

Bestellen

Per bestelling kunt u, na het invullen van de benodigde gegevens voor het verwerken van uw order, kiezen uit de volgende betaal mogelijkheden:

* IDEAL betalingssysteem, u betaald in uw eigen bankomgeving snel en veilig.
* Vooruitbetaling op onze bankrekening NL 18 RABO 01607.23.396.

De verzendkosten zijn gebaseerd op de kosten die wij moeten maken om pakketten te versturen en zijn als volgt: tot een order bedrag van € 9,95 betaald U € 6,95 - voor orders tussen de € 9,95 en € 50,00 betaald u slechts € 4,95 en vanaf € 50,00 zelfs GEEN verzendkosten.

Particuliere bestellingen naar België, vooruitbetaling op rekening NL 18 RABO 01607.23.396, hierbij wordt € 14,50 aan verzendkosten berekend.(BIC: RABONL2U - IBAN: NL18RABO 0160723396)
Intracommunautaire levering is helaas niet mogelijk.

Levering

Uw bestelling krijgt u, als de artikelen op voorraad zijn, in 1 tot maximaal 4 werkdagen geleverd.(Naar België kan iets langer duren)
Wij streven naar: voor 16.00 uur besteld de volgende werkdag in huis.
Eventuele naleveringen die wij binnen 4 werkdagen kunnen naleveren staan op de meegeleverde pakbon.
Indien een besteld artikel niet direct op voorraad is en deze ook niet binnen de 4 werkdagen is na te leveren, informeren wij u over de te verwachten levertermijn.
Voldoet de door ons gestelde levertermijn niet aan uw wensen dan kunt u de bestelling binnen 2 werkdagen, na ontvangst van ons bericht,kostenloos annuleren. Gaat u akkoord met de gestelde levertermijn dan wordt het na te leveren artikel of artikelen wel gefactureerd bij uw bestelling, tenzij u aangeeft de bestelling pas te versturen als alles kompleet is. De nalevering ontvangt u daarna porto-vrij.
Heeft u maar 1 artikel besteld en dat is niet op voorraad dan wordt dat niet als nalevering gezien.

Indien een bestelling onvolledig wordt geleverd kunt u dit ons tot 5 werkdagen na ontvangst melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld.

Eigendomsvoorbehoud

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Fakkert-Electronica, totdat u aan al uw (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

Retourzendingen

Retourzendingen altijd frankeren.

U heeft het recht geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie factuur en vermelding van de reden van retour.
Indien de artikelen ongebruikt zijn, tijdig en correct (door ons bepaald) zijn geretourneerd, ontvangt u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, binnen 10 werkdagen na ontvangst retour.

Garantie

Wij adviseren u de ontvangen artikelen na ontvangst direct te controleren.
Geleverde artikelen hebben een garantie van 12 (twaalf) maanden (tenzij anders vermeld op de factuur).
Indien er iets mis mocht zijn (defect en/of fabrieksfout) met een artikel kunt u het artikel binnen 7 werkdagen na aflevering retour zenden, mits onbeschadigd, in originele verpakking met klachtomschrijving en kopie factuur . Na ontvangst en constatering van de klacht wordt de klacht hersteld of een nieuw artikel geleverd.

Latere garantie aanspraken (wel binnen de garantie termijn) dienen binnen 14 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk te worden ingediend met korte omschrijving van het gebrek en kopie factuur. Deze garantie houdt in dat het artikel als eerst zal worden gerepareerd of eventueel wordt vervangen.

Retourzendingen altijd frankeren.

Annulering

Het eventueel annuleren van een te verzenden bestelling dient op de bestellingsdag voor 16.00 uur te geschieden.

Herroepingsrecht

Bij aankoop van producten heeft U als consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens U.
Tijdens deze termijn zal U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U het product wenst te behouden.

Indien U van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken kunt U binnen de termijn ons op de hoogte stellen van uw beslissing door een mail via onze contact pagina te sturen. (of schriftelijk per post)
Waarna U het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons zal retourneren.
De kosten van het retourneren komen voor uw rekening.

Na ontvangst en controle van het product zullen wij, in ieder geval niet later dan binnen 10 werkdagen, overgaan tot het terugstorten van het door U betaalde overeenkomst bedrag.

Aansprakelijkheid

Fakkert-electronica is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische)adviezen, druk-en/of zetfouten, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Fakkert-electronica beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

Privacy

Om bestellingen die via internet bij ons worden geplaatst uit te voeren, hebben wij van u gegevens nodig zoals naam, adres enz. welke u via het bestelformulier aan ons verstrekt. Uw gegevens gebruiken wij voor het verzenden van een bevestiging van de bestelling per E-mail, checken van de betalingen en het bezorgen van uw bestellingen. Uw gegevens worden door Fakkert-electronica vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen. Zij worden niet aan derden verstrekt.

Bestellingen kunnen door onze vervoerder niet op postbusadressen worden afgeleverd. Geef daarom bij uw bestelling altijd een straatadres op.
Volgende

Fabrikanten

Inhoud van uw winkelmandje:  0 items
Prijs:  € 49,95€ 69,95